Osasun egoera dela eta , momentu honetan

 

haurtzaindegia ezin dugu martxan jarri.

 

 

 

ESKOLA EGUNETAN

DÍAS LECTIVOS

 

 

 

EGUN SOLTEAK

DÍAS SUELTOS

 

 

 

HILEKO KUOTA

CUOTA MENSUAL

HILABETE SOLTEAK

MESES SUELTOS

07:00 - 09:00

Zaintza + Gosaria

Guardería+ Desayuno

8€

 

 

 

 

 

72€

 

 

 

 

 

92€
08:30 - 09:00 4,5€ 24€  

 

16:30 - 18:30

Zaintza + Askaria

Guardería + Merienda
8€ 72€ 92€