EGUN SUELTOAK

 

DIAS SUELTOS

 

HILEKO KUOTA

 

CUOTA MENSUAL

 

BAZKARIA

+

ZAINTZA

 

 

COMIDA

+

CUIDADO

 

5,20€

65€

(Garraiatuak:inguruko

herrietakoak)

(Trasportados:

pueblos de alrededor)

 

 

 

90,5€

 

 

EGUNERO BOST SUKALDARIK BAZKARIA ESKOLAN BERTAN PRESTATZEN DUTE.

 

 

 

BEGIRALEEK MIMO HANDIZ IKASLEAK ZAINTZEN DITUZTE.

 

 

 

IRAKASLE BATEK JANGELAKO ZERBITZUA KOORDINATZEN DU.

 

 

 

BATZORDE BATEK ZERBITZUAREN FUNTZIONAMENDUAN PARTE HARTZEN DU.

 

 

 

BATZORDE HONETAN GURASOAK ETA IKASLEAK DAUDE.